Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DB42 - 直流无刷电机

说明
尺寸
文档
配件
3-phase BLDC Motor DB42 30 to 150 Watts

电子换向式3相无刷电机(EC电机)成本低廉,特别适用于对平稳转动和使用寿命提出高要求的应用。 借助于高能永久磁铁,电机能够以极高的效率达到高加速度,转速可达14000 rpm。通过三个120°错位放置的霍尔传感器,该无刷直流电机的转子位置反馈信息以电子方式发出。 通过选配高达1000脉冲/转的编码器,电机可变成高分辨率的定位控制器。

DB42

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZD-D28 减震器
ZD-DF40 减震器
ZD-D40 减震器
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 额定电压 额定转速 选件
W
A V rpm
DB42S01
Click to open article details
31 5 0.88 48 6000
数据表/3D数据 DB42S01

 
技术参数
电阻(线到线)
3.5 Ohm
电感系数(线到线)
5.8 mH
转子惯性矩
24 gcm²
转矩常量
5.7 Ncm/A
重量
0.25 kg
峰值电流
2.63 A
峰值转矩
15 Ncm
长度"A"
41 mm
 
配置
可能的选件:
DB42S01
编码器 (10 型号)
制动器 (2 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (33 型号)
DB42S02
Click to open article details
42 5 3.57 17 8000
数据表/3D数据 DB42S02

 
技术参数
电阻(线到线)
0.19 Ohm
电感系数(线到线)
0.25 mH
转子惯性矩
24 gcm²
转矩常量
1.4 Ncm/A
重量
0.25 kg
峰值电流
10.78 A
峰值转矩
15 Ncm
长度"A"
41 mm
 
配置
可能的选件:
DB42S02
编码器 (10 型号)
制动器 (2 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (33 型号)
DB42S03
Click to open article details
26 6.25 1.79 24 4000
数据表/3D数据 DB42S03

 
技术参数
电阻(线到线)
1.5 Ohm
电感系数(线到线)
2.1 mH
转子惯性矩
24 gcm²
转矩常量
3.5 Ncm/A
重量
0.3 kg
峰值电流
5.4 A
峰值转矩
19 Ncm
长度"A"
41 mm
 
配置
可能的选件:
DB42S03
编码器 (10 型号)
制动器 (2 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (33 型号)
DB42M01
Click to open article details
69 11 2.12 48 6000
数据表/3D数据 DB42M01

 
技术参数
电阻(线到线)
1.3 Ohm
电感系数(线到线)
2.6 mH
转子惯性矩
48 gcm²
转矩常量
5.2 Ncm/A
重量
0.45 kg
峰值电流
5.77 A
峰值转矩
30 Ncm
长度"A"
60.3 mm
 
配置
可能的选件:
DB42M01
编码器 (10 型号)
制动器 (2 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (33 型号)
DB42M02
Click to open article details
62 7 1.63 48 8500
数据表/3D数据 DB42M02

 
技术参数
电阻(线到线)
0.95 Ohm
电感系数(线到线)
1.8 mH
转子惯性矩
48 gcm²
转矩常量
4.3 Ncm/A
重量
0.45 kg
峰值电流
4.88 A
峰值转矩
21 Ncm
长度"A"
60.3 mm
 
配置
可能的选件:
DB42M02
编码器 (10 型号)
制动器 (2 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (33 型号)
DB42M03
Click to open article details
52 12.5 3.47 24 4000
数据表/3D数据 DB42M03

 
技术参数
电阻(线到线)
0.8 Ohm
电感系数(线到线)
1.2 mH
转子惯性矩
48 gcm²
转矩常量
3.6 Ncm/A
重量
0.45 kg
峰值电流
10.6 A
峰值转矩
38 Ncm
长度"A"
60.3 mm
 
配置
可能的选件:
DB42M03
编码器 (10 型号)
制动器 (2 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (33 型号)
DB42L01
Click to open article details
75 18 5.14 24 4000
数据表/3D数据 DB42L01

 
技术参数
电阻(线到线)
0.43 Ohm
电感系数(线到线)
0.71 mH
转子惯性矩
67 gcm²
转矩常量
3.6 Ncm/A
重量
0.65 kg
峰值电流
15.5 A
峰值转矩
56 Ncm
长度"A"
80.3 mm
 
配置
可能的选件:
DB42L01
编码器 (10 型号)
制动器 (2 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (33 型号)
DB42C01
Click to open article details
157 25 4.63 48 6000
数据表/3D数据 DB42C01

 
技术参数
电阻(线到线)
0.58 Ohm
电感系数(线到线)
1.21 mH
转子惯性矩
89 gcm²
转矩常量
5.4 Ncm/A
重量
0.75 kg
峰值电流
13.89 A
峰值转矩
75 Ncm
长度"A"
100 mm
 
配置
可能的选件:
DB42C01
编码器 (10 型号)
制动器 (2 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (33 型号)
DB42C02
Click to open article details
147 10 3.57 48 14000
数据表/3D数据 DB42C02

 
技术参数
电阻(线到线)
0.2 Ohm
电感系数(线到线)
0.32 mH
转子惯性矩
89 gcm²
转矩常量
2.8 Ncm/A
重量
0.75 kg
峰值电流
10.71 A
峰值转矩
30 Ncm
长度"A"
100 mm
 
配置
可能的选件:
DB42C02
编码器 (10 型号)
制动器 (2 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (33 型号)
DB42C03
Click to open article details
105 25 6.65 24 4000
数据表/3D数据 DB42C03

 
技术参数
电阻(线到线)
0.3 Ohm
电感系数(线到线)
0.5 mH
转子惯性矩
89 gcm²
转矩常量
3.76 Ncm/A
重量
0.75 kg
峰值电流
20 A
峰值转矩
75 Ncm
长度"A"
100 mm
 
配置
可能的选件:
DB42C03
编码器 (10 型号)
制动器 (2 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (33 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号