Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DB41 - 直流无刷伺服电机New

说明
尺寸
文档
配件

DB41电机像DB42电机一样有邦定磁铁,区别是DB42有6极,DB41有10极。DB41有更高的转矩,额定转速3000rpm。其转子位置由电机内的三个霍尔传感器检测,三个传感器之间相隔120度。

DB41

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZD-D28 减震器
ZD-DF40 减震器
ZD-D40 减震器
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 额定电压 额定转速 选件
W
A V rpm
DB41S024030-A
Click to open article details
22 7 1.3 24 3000
数据表/3D数据 DB41S024030-A

 
技术参数
电阻(线到线)
2.6 Ohm
电感系数(线到线)
1.83 mH
转子惯性矩
48 gcm²
转矩常量
5.42 Ncm/A
重量
0.3 kg
峰值电流
4.4 A
峰值转矩
24 Ncm
长度"A"
40.3 mm
 
配置
可能的选件:
DB41S024030-A
变速箱 (33 型号)
轴加工 (1 型号)
DB41M024030-A
Click to open article details
50 16 3 24 3000
数据表/3D数据 DB41M024030-A

 
技术参数
电阻(线到线)
1.1 Ohm
电感系数(线到线)
0.96 mH
转子惯性矩
101 gcm²
转矩常量
5.41 Ncm/A
重量
0.45 kg
峰值电流
9.2 A
峰值转矩
50 Ncm
长度"A"
60.3 mm
 
配置
可能的选件:
DB41M024030-A
变速箱 (33 型号)
轴加工 (1 型号)
DB41L024030-A
Click to open article details
82 26 4.8 24 3000
数据表/3D数据 DB41L024030-A

 
技术参数
电阻(线到线)
0.7 Ohm
电感系数(线到线)
0.58 mH
转子惯性矩
154 gcm²
转矩常量
5.4 Ncm/A
重量
0.65 kg
峰值电流
14.8 A
峰值转矩
80 Ncm
长度"A"
80.3 mm
 
配置
可能的选件:
DB41L024030-A
变速箱 (33 型号)
轴加工 (1 型号)
DB41C024030-A
Click to open article details
113 36 6.7 24 3000
数据表/3D数据 DB41C024030-A

 
技术参数
电阻(线到线)
0.5 Ohm
电感系数(线到线)
0.44 mH
转子惯性矩
207 gcm²
转矩常量
5.4 Ncm/A
重量
0.8 kg
峰值电流
6.7 A
峰值转矩
1.2 Ncm
长度"A"
100.3 mm
 
配置
可能的选件:
DB41C024030-A
变速箱 (33 型号)
轴加工 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号