Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DB59 - 直流无刷电机

说明
尺寸
文档
配件

DB59直流无刷电机可提供方形和圆形两种外观结构。功率范围从84W到220W不等。DB59高性能系列电机拥有高效,运行平稳等特点。

通过在线配置,DB59电机可以订购磁性编码器和制动器。

以下组合可用于圆形和方形电机:

  • 单出轴带霍尔传感器(DB59 …-A)
  • 双出轴带编码器(DB59 …-B)
  • 双出轴带编码器和刹车(DB59 ….-B3)

DB59

DB59R

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZD-DF56 减震器
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 额定电压 选件
W
A V
DB59S024035
Click to open article details
84 23 5 24
数据表/3D数据 DB59S024035-A

DB59S024035-B

 
技术参数
电阻(线到线)
0.57 Ohm
电感系数(线到线)
0.63 mH
额定转速
3500 rpm
转子惯性矩
75 gcm²
转矩常量
4.5 Ncm/A
重量
0.52 kg
峰值电流
15 A
峰值转矩
69 Ncm
长度"A"
54 mm
 
配置
可能的选件:
DB59S024035
轴加工 (1 型号)
变速箱 (51 型号)
编码器 (1 型号)
制动器 (1 型号)
DB59M024035
Click to open article details
135 37 8 24
数据表/3D数据 DB59M024035-A

DB59M024035-B

 
技术参数
电阻(线到线)
0.24 Ohm
电感系数(线到线)
0.29 mH
额定转速
3500 rpm
转子惯性矩
105 gcm²
转矩常量
4.6 Ncm/A
重量
0.65 kg
峰值电流
24 A
峰值转矩
111 Ncm
长度"A"
69 mm
 
配置
可能的选件:
DB59M024035
轴加工 (1 型号)
变速箱 (51 型号)
编码器 (1 型号)
制动器 (1 型号)
DB59L024035
Click to open article details
172 47 9.4 24
数据表/3D数据 DB59L024035-A

DB59L024035-B

 
技术参数
电阻(线到线)
0.22 Ohm
电感系数(线到线)
0.29 mH
额定转速
3500 rpm
转子惯性矩
119 gcm²
转矩常量
5 Ncm/A
重量
0.72 kg
峰值电流
28 A
峰值转矩
141 Ncm
长度"A"
74 mm
 
配置
可能的选件:
DB59L024035
轴加工 (1 型号)
变速箱 (51 型号)
编码器 (1 型号)
制动器 (1 型号)
DB59C024035
Click to open article details
220 60 13.6 24
数据表/3D数据 DB59C024035-A

DB59C024035-B

 
技术参数
电阻(线到线)
0.135 Ohm
电感系数(线到线)
0.2 mH
额定转速
3500 rpm
转子惯性矩
173 gcm²
转矩常量
4.4 Ncm/A
重量
0.95 kg
峰值电流
40 A
峰值转矩
180 Ncm
长度"A"
94 mm
 
配置
可能的选件:
DB59C024035
轴加工 (1 型号)
变速箱 (51 型号)
编码器 (1 型号)
制动器 (1 型号)
DB59S024035-R
Click to open article details
84 23 5 24
数据表/3D数据 DB59S024035R-A

DB59S024035R-B

 
技术参数
电阻(线到线)
0.57 Ohm
电感系数(线到线)
0.63 mH
额定转速
3500 rpm
转子惯性矩
75 gcm²
转矩常量
4.5 Ncm/A
重量
0.52 kg
峰值电流
15 A
峰值转矩
69 Ncm
长度"A"
53.6 mm
 
配置
可能的选件:
DB59S024035-R
轴加工 (1 型号)
编码器 (1 型号)
制动器 (1 型号)
DB59M024035-R
Click to open article details
135 37 8 24
数据表/3D数据 DB59M024035R-A

DB59M024035R-B

 
技术参数
电阻(线到线)
0.24 Ohm
电感系数(线到线)
0.29 mH
额定转速
3500 rpm
转子惯性矩
105 gcm²
转矩常量
4.6 Ncm/A
重量
0.65 kg
峰值电流
24 A
峰值转矩
111 Ncm
长度"A"
68.6 mm
 
配置
可能的选件:
DB59M024035-R
轴加工 (1 型号)
编码器 (1 型号)
制动器 (1 型号)
DB59L024035-R
Click to open article details
172 47 9.4 24
数据表/3D数据 DB59L024035R-A

DB59L024035R-B

 
技术参数
电阻(线到线)
0.22 Ohm
电感系数(线到线)
0.29 mH
额定转速
3500 rpm
转子惯性矩
119 gcm²
转矩常量
5 Ncm/A
重量
0.72 kg
峰值电流
28 A
峰值转矩
141 Ncm
长度"A"
73.6 mm
 
配置
可能的选件:
DB59L024035-R
轴加工 (1 型号)
编码器 (1 型号)
制动器 (1 型号)
DB59C024035-R
Click to open article details
220 60 13.6 24
数据表/3D数据 DB59C024035R-A

DB59C024035R-B

 
技术参数
电阻(线到线)
0.135 Ohm
电感系数(线到线)
0.2 mH
额定转速
3500 rpm
转子惯性矩
173 gcm²
转矩常量
4.4 Ncm/A
重量
0.95 kg
峰值电流
40 A
峰值转矩
180 Ncm
长度"A"
93.6 mm
 
配置
可能的选件:
DB59C024035-R
轴加工 (1 型号)
编码器 (1 型号)
制动器 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号