Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

丝杠 - 用于线性执行器

说明
技术参数
尺寸
文档

为了通过步进电机便捷地执行线性运动,纳诺达克为每个线性执行器及线性电机提供匹配的丝杠。由此不仅降低了订购和供货成本,同时也确保能够更好地达到规定的公差要求。

使用合适的润滑剂Nanolube可防止不必要的磨损和摩擦效应(粘滑效应)。

在订购客户定制丝杠时,请使用我们的表格

丝杠材料材料编号:1.4021 = 不锈钢(不耐酸和盐水),全部梯形丝杠,T6x2除外(1.4404)
抗拉强度760 N/mm²
螺距变化量 mm/行程± 0.1 / 300 mm

ZST

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 螺距 Ø 外部 Ø 核心 合适的电机 材料号 选件
ZST3.5-1
Click to open article details
1 3.5 2.3 L.....-T3.5x1 1.4404
数据表/3D数据 ZST3,5-1-200-1

ZST3,5-1-500

 
技术参数
螺距变化量
±0.1/300 mm/行程
最大轴向间隙
±0.06 mm
 
ZST6-1
Click to open article details
1 6 4.7 L.....-T6x1 1.4021
数据表/3D数据 ZST6-1-200-1

ZST6-1-300-1

ZST6-1-1050

 
技术参数
螺距变化量
±0.1/300 mm/行程
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
ZST6-2
Click to open article details
2 6 4.7 L.....-T6x2 1.4404
数据表/3D数据 ZST6-2-200-1

ZST6-2-300-1

ZST6-2-1500

 
技术参数
螺距变化量
±0.1/300 mm/行程
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
ZST5-2
Click to open article details
2 5 3.7 L.....-T5x2 1.4404
数据表/3D数据 ZST5-2-200-1

ZST5-2-300-1

ZST5-2-1000

 
技术参数
螺距变化量
±0.1/300 mm/行程
最大轴向间隙
0.1 mm
 
ZST5-5
Click to open article details
5 5.4 3.6 L.....-T5x5 1.4021
数据表/3D数据 ZST5-5-200-1

ZST5-5-300-1

ZST5-5-1050

 
技术参数
螺距变化量
±0.1/300 mm/行程
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
ZST10-2
Click to open article details
2 9.7 8.2 L.....-T10x2 1.4021
数据表/3D数据 ZST10-2-200-1

ZST10-2-300-1

ZST10-2-1050

 
技术参数
螺距变化量
±0.1/300 mm/行程
最大轴向间隙
±0.07 mm
 
ZST10-6
Click to open article details
6 10 6.5 L.....-T10x6 1.4021
数据表/3D数据 ZST10-6-200-1

ZST10-6-300-1

ZST10-6-1000

 
技术参数
螺距变化量
±0.1/300 mm/行程
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
ZSM6-1
Click to open article details
1 6 5 L.....-M6x1 1.4401
技术参数
螺距变化量
±0.1/300 mm/行程
最大轴向间隙
±0.08 mm
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号